De Kessler Stichting

De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorg- en opvangorganisatie in Den Haag. Al ruim een eeuw zorgen wij voor sociaal kwetsbare mensen. We bieden hen de beste begeleiding, zorg en opvang. Onze medewerkers en onze methodiek Competentiegericht begeleiden vormen daarbij de sleutels tot het succes. 

We investeren in onze medewerkers zodat zij zich blijven bekwamen en ontwikkelen. Doorgroeien in onze eigen organisatie is heel goed mogelijk omdat we breed werken in begeleiding, zorg en opvang. 

Zo bieden we hulp thuis bij mensen die moeite hebben om zelfstandig te wonen. Voor mensen zonder eigen dak boven hun hoofd hebben we verschillende vormen van noodopvang. De opvang is gericht op weer zelfstandig of begeleid kunnen wonen, binnen een paar maanden of binnen een paar jaar. Wij hebben daarnaast verschillende woonvormen waar wij mensen een tijdelijk of permanent thuis kunnen bieden. Ook hebben we een verpleeghuisafdeling waar we zorgen voor uiterst kwetsbare, bijzondere mensen met allen een eigen verhaal en zorgvraag.