Een medewerker van het activiteitenteam

Specialismes

Activiteitenteam

Het activiteitenteam biedt diverse activiteiten gericht op welzijn, ontspanning en gezelligheid voor de bewoners van de afdelingen voor langdurige zorg. Zij doen dit samen met elkaar en met vrijwilligers. Het jaarlijkse activiteitenprogramma wordt in samenspraak met de teams voor langdurige zorg opgesteld. Hierbij staan de wensen van de bewoners voorop. Deze worden via het bewonersoverleg en tussentijdse contacten met de bewoners door het activiteitenteam geïnventariseerd. In de uitvoering is er flexibiliteit om in te springen in veranderde wensen en behoefte.

Centraal expertiseteam

Het centraal expertiseteam bestaat uit intake en advies en is samengesteld met intakers, GGZ-experts en maatschappelijk werkers. Deze disciplines ondersteunen de teams waar cliënten verblijven en/of begeleid worden pro-actief met hun expertise ten behoeve van optimale dienstverlening. Gevraagd en ongevraagd wordt ondersteuning geboden aan team(sleden) bij instroom en plaatsing, passende begeleiding, interventies waar begeleiding stagneert, door- en uitstroom.