Trajectbegeleider Bescherm wonen & Verpleeghuis

Den Haag   HBO   32 tot 36 uur


Den Haag
HBO
32 tot 36 uur
Voor onze afdelingen Zorg en Wonen (verpleeghuis) en Viljoen (beschermd wonen) is de Kessler Stichting op zoek naar een enthousiaste Trajectbegeleider, voor 32 tot 36 uur in de week.

We zoeken een bevlogen Trajectbegeleider die het verschil wil maken voor deze [bewoners/cliënten] met hun complexe problematiek. Iemand die verantwoordelijkheid neemt, assertief en creatief is en denkt in mogelijkheden. Want geen vraag, geen cliënt en dus ook geen dag is hetzelfde bij Viljoen.

Werken bij Kessler betekent dat je mag zijn hoe je bent. Graag zelfs. Want niet alleen je opleiding en werkervaring zijn belangrijk, we willen ook dat je vanuit je persoonlijkheid iets toevoegt.

Zorg en Wonen
De Kessler Stichting heeft een speciale verpleeghuisafdeling voor mensen met een gecombineerde zorgvraag. Voor hen is de realiteit van de dag dat er naast hun broze psychische en sociale toestand ook problemen zijn met de lichamelijke gezondheid. Wij kijken hier niet van op, integendeel, we zijn gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen voor wie, naast hun lichamelijke zorg, ook speciale aandacht nodig is voor andere problemen zoals schulden, ernstige psychische aandoeningen en verslavingen.

Werken op Zorg en Wonen betekent zorgen voor uiterst kwetsbare, bijzondere mensen met allen een eigen verhaal en zorgvraag. Dat vraagt affiniteit met de doelgroep dak- en thuislozen, sterke sociale vaardigheden en kennis over somatische en psychiatrische ziektebeelden. Wij begeleiden de cliënten volgens de methodiek competentiegericht begeleiden. Kun je daarnaast ook goed werken in een zelf organiserend team dan is dit misschien de baan voor jou! Het is mogelijk om na een eerste oriënterend gesprek een dagdeel mee te lopen op de afdeling om te kijken of het werk bij je past.

Viljoen
Viljoen is een locatie voor Verzorgd Beschermd Wonen. Deze woonvoorziening biedt in drie kleinschalige woningen plaats aan 26 cliënten met ernstige psychiatrische problematiek (soms in combinatie met verslaving) die naast psychische ook lichamelijke zorg nodig hebben. De bewoners zijn niet meer in staat zelfstandig te wonen en verblijven langdurig bij Viljoen. De bewoners worden begeleid op verschillende leefgebieden en hen wordt op de locatie een gevarieerd aanbod van groepsactiviteiten geboden. Elke cliënt heeft twee vaste begeleiders. De somatische zorg wordt verricht door gespecialiseerde zorgverleners. De cliënten wonen in hun eigen kamer met eigen douche en toilet. Het team bestaat uit een teamleider -begeleiders, -ondersteuners, woonbegeleiders en ziekenverzorgenden (VIG).


Wat ga je doen?

Je voert motiverende gesprekken, stel je samen met cliënt het ondersteuningsplan op, en indien nodig signaleringsplan, en bewaak je de voortgang. Je begeleidt cliënten op professionele wijze aan de hand van het zorgleefplan. Je inventariseert, verzamelt gegevens, analyseert ze t.b.v. het zorgleefplan en helpt dit plan mede uit te voeren. Daarnaast ben je ook inhoudelijke coach voor de trajectondersteuners en het aanspreekpunt voor ketenpartners. Je draait dagdiensten en incidenteel een avonddienst. Je werkt in een divers team dat bestaat uit VIG-ers, een teamleider, trajectbegeleider, trajectondersteuners, woonbegeleiders en voedingsassistenten. Daarbij werken we volgens onze eigen methodiek Competentiegericht Begeleiden (CGB), die uitgaat van wat een cliënt wél kan.   

Wat breng je mee?
Je staat stevig in je schoenen. Je bent kalm, niet snel van je stuk en weet welk effect je gedrag en houding hebben op een ander. Je bent enthousiast en je hebt ervaring met en feeling voor de doelgroep. Daarnaast beschik je over:

  • Een HBO-diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening of  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
  • Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie bij een andere zorgorganisatie.
  • Ervaring in het opstellen van trajectplannen voor cliënten.
  • Je hebt vanuit een professionele context kennis van en ervaring met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Wat bieden we je?
  • Onboardingprogramma
We helpen je goed op weg met ons onboardingprogramma! Je ontvangt handige informatie voordat je begint, we helpen je praktisch op weg en naast een eigen inwerkprogramma kan je terecht bij je inwerkbuddy en de inwerkcoördinator.

  • Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
Kessler is in beweging. Onze dienstverlening ontwikkelt zich voortdurend en als medewerker ontwikkel je je mee. We faciliteren je daarin tijdens je dagelijks werk en vanuit ons uitgebreide scholingsaanbod. Naast verplichte trainingen zoals CGB en BHV zijn er teambudgetten voor ontwikkeling. Je kunt binnen Kessler zowel horizontaal als verticaal doorgroeien. Door onze brede dienstverlening stap je gemakkelijk over naar een ander team, een andere discipline of een andere rol. 

  • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal werk
Deze functie is ingeschaald in schaal 8 (Cao Sociaal Werk, max. €4.372,-). Daarbovenop krijg je een individueel keuzebudget van 18,69% van je bruto jaarsalaris. Je kunt dat bedrag als vakantiegeld of eindejaarsuitkering laten uitkeren, je kunt er verlofuren mee kopen of je zet het in voor een Fietsenplan. Daarnaast krijg je een loopbaanbudget van 1,5% van je brutosalaris voor je ontwikkeling, voor sport of voor iets anders waardoor jij lekker in je vel blijft zitten. 

  • Aandacht voor vitaliteit
Je kunt workshops en trainingen volgen, gericht op je mentale en fysieke balans. En je wordt ‘vitaal’ ingeroosterd. Dat betekent dat we dag-, avond- en nachtdiensten zoveel mogelijk clusteren, zodat je meer hebt aan je rusttijden.  Alles om ervoor te zorgen dat je genoeg energie overhoudt, in je werk én buiten je werk. 

De Kessler Stichting: al ruim 110 jaar geworteld in het Haagse
De Kessler Stichting is een maatschappelijke zorgorganisatie met een grote ambitie: hulp en zorg bieden aan kwetsbare mensen die er alleen niet meer uitkomen. Dat doen we onder andere via noodopvang, kortdurende opvang, intensieve opvang, verpleegzorg, beschermd en begeleid wonen en bij mensen thuis. We dagen cliënten uit zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij op een manier die bij hen past. 

Heb jij interesse in deze functie?
Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV! Je kunt reageren via ons Sollicitatieformulier.

Om bij ons te werken is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig. Heb je vragen of wil je meer informatie over de inhoud van deze functie? Dan kun je contact opnemen met P&O op nummer 070-8500520 of via peno@kesslerstichting.nl.

We plannen graag een eerste gesprek in met collega's van Viljoen. Bij een positief gesprek, volgt er nog een tweede gesprek of een meeloopronde. Voelen we allemaal een klik? Dan gaan we over naar een arbeidsvoorwaardengesprek met P&O waarna we je van harte welkom heten als collega bij de Kessler Stichting.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden:
Deel deze vacature
Kessler Stichting
De la Reyweg 530
2571 GN  Den Haag
Contactpersoon