Een medewerker van Viljoen voor het Kessler gebouw

Woonvormen

Viljoen
Viljoen is een locatie voor Verzorgd Beschermd Wonen. Deze woonvoorziening biedt plaats aan 26 cliënten die naast psychische ook lichamelijke zorg nodig hebben. De bewoners worden begeleid op verschillende leefgebieden en hen wordt op de locatie een gevarieerd aanbod van groepsactiviteiten en dagbesteding geboden. De somatische zorg wordt verricht door gespecialiseerde zorgverleners. Elke cliënt heeft twee vaste begeleiders. De cliënten wonen in hun eigen kamer met eigen douche en toilet. Er zijn kamers met daarin specifiekere hulpmiddelen zoals persoonsalarmering en douchestoel. Het team bestaat uit een trajectcoördinator, -regisseurs, -ondersteuners, woonbegeleiders en ziekenverzorgenden (VIG).

Toussaint
Toussaint is een locatie voor Beschermd Wonen en biedt plaats voor ruim 50 mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen of ex-gedetineerden. De bewoners worden begeleid op verschillende leefgebieden en hen wordt op de afdeling een gevarieerd aanbod van groepsactiviteiten en dagbesteding of werk buitenshuis geboden. De zorg is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie. Elke bewoner heeft twee vaste begeleiders. Het team bestaat uit een trajectcoördinator, -regisseurs, -ondersteuners, woonbegeleiders en ziekenverzorgenden (VIG). Het gebouw bevindt zich in een voormalig nonnenklooster en beschikt over een prachtige boekenkapel, twee woonkamers, een grote keuken en een tuin.

Kortdurende opvang Zamenhof
Zamenhof is een locatie voor kortdurende opvang en biedt plaats aan 70 cliënten, waarvan 20 plekken voor jongeren en 50 voor volwassenen. Een deel van de cliënten is geplaatst met een forensische titel (Forensisch Wonen). Cliënten op deze locatie zijn dak- en thuisloos en hebben vaak meerdere soorten problemen. Voor alle cliënten geldt dat begeleiding gericht is op het verbeteren van de persoonlijke situatie, het creëren van een steunend sociaal netwerk en vervolghuisvesting. Jongeren helpen we ook met het vinden van onderwijs, werk of dagbesteding. We werken hiervoor intensief samen met het TOP-team van Parnassia en stichting MEE. Het team bestaat uit een trajectcoördinator, -regisseurs, -ondersteuners en woonbegeleiders. De cliënten verblijvend op de kortdurende opvang hebben een eigen kamer en delen een douche en toilet. Er zijn twee gezamenlijke woonkamers, een eetzaal en een gemeenschappelijke tuin. Op de locatie worden regelmatig activiteiten georganiseerd.

Intensief Wonen

Op deze ‘vrij nieuwe’ afdeling is plaats voor 25 cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die behoefte hebben aan een veilige, prikkelarme woonplek met continue begeleiding en zorg en (nog) niet zijn toegeleid naar adequate behandeling. De cliënten verkeren in een instabiele situatie, zijn dakloos geraakt, zorgmijdend en zijn bekend met langdurige psychiatrie. Op deze afdeling ontvangen de cliënten (psychische) begeleiding en maatschappelijke ondersteuning vanuit een professioneel multidisciplinair team met kennis en expertise op meerdere domeinen in samenwerking met behandelend partners (Parnassia/Fivoor).