Disclaimer

De Kessler Stichting doet er alles aan om alle informatie actueel en correct te houden.

Het is niet toegestaan deze website te framen. De Kessler Stichting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden met dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door de Kessler Stichting gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Aansprakelijkheid

De Kessler Stichting heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet garanderen dat de inhoud van de website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor websites, vacaturesites, zoekmachines, social media of andere media waarnaar via hyperlinks of anderszins wordt (door)verwezen.

De Kessler Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele onvolledigheid en onjuistheid van de gegeven informatie op deze site dan wel op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze site. Verder aanvaardt de Kessler Stichting geen enkele aansprakelijkheid jegens degene die inlogt op de website van de Kessler Stichting of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit, uit welken hoofde dan ook, mocht voortvloeien.