Zijaanzicht van het Kessler gebouw, de noodopvang zit aan deze kant

Noodopvang

Er zijn drie locaties voor Noodopvang, met elk hun eigen specialisme:

Noodopvang Delagoastraat
In de noodopvang Delagoastraat verblijven circa 100 cliënten boven de 23 jaar. Bij acute dakloosheid is deze locatie de eerst aangewezen opvang voor de nacht. Naast de nachtopvang is er dagopvang voor extra kwetsbare cliënten en is er een ziekenboeg. Het team bestaat uit een trajectcoördinator, -regisseurs, -ondersteuners, woonbegeleiders en ziekenverzorgenden (VIG). Werken in de Delagoastraat is hectisch vanwege de complexe problematiek van de cliënten. Daarom wordt intensief samengewerkt met het TOP-team van Parnassia. De geboden begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie van de cliënt en het vinden van passende vervolghuisvesting.

Noodopvang Schenkweg
De noodopvang Schenkweg is een 24-uurs opvang voor 50 mannen en 40 vrouwen boven de 18 jaar. Mannen verblijven op een andere verdieping dan de vrouwen. Het Daklozenloket screent vooraf de cliënten die voor deze noodopvang in aanmerking komen. De cliënten hebben geen actieve verslaving, een hoge mate van zelfredzaamheid en werk of een vorm van dagbesteding. Het team bestaat uit een trajectcoördinator, -regisseurs, -ondersteuners en woonbegeleiders. De geboden begeleiding is gericht op het verbeteren van de persoonlijke situatie, het vinden van passende vervolghuisvesting en indien nodig vervolgbegeleiding.

Noodopvang Tezamen
De afdeling TeZamen (32 plaatsen) is een 24-uurs opvang in de locatie aan de Zamenhofstraat. Tezamen richt zich op cliënten met (het vermoeden van) een licht verstandelijke beperking (LVB) en cliënten met een wat hoger zelfredzaamheidsprofiel. Met de begeleiding leren we de cliënten onder andere woonvaardigheden en passende vervolghuisvesting te vinden. Dit doen we volgens een innovatief concept, waarbij begeleiding groepsgericht wordt geboden en cliënten elkaar versterken in het traject bij het aanleren van vaardigheden. De cliënten delen een kleine slaapkamer. Er zijn twee gezamenlijke woonkamers, een eetzaal en een gemeenschappelijke tuin. Op de locatie worden regelmatig activiteiten georganiseerd.