Een medewerker van Zorg en Wonen

Zorg en Wonen

De afdeling Zorg en Wonen biedt reguliere verpleeghuiszorg maar is anders dan een gewoon verpleeghuis. Zo is de gemiddelde leeftijd van een cliënt hier met 60 jaar een stuk lager en hebben cliënten vaak een achtergrond in dak- en thuisloosheid, meestal gecombineerd met psychiatrische problematiek. De afdeling is hierdoor gespecialiseerd in het verzorgen en verplegen van mensen die naast hun lichamelijke zorg ook speciale aandacht nodig hebben op het gebied van financiën, regelwerk met diverse instanties en sociale contacten. Verpleegkundigen en verzorgenden bieden ook op dit vlak begeleiding. De zorg en begeleiding wordt vastgelegd in een zorgleefplan dat samen met de cliënt wordt opgesteld.

Het team bestaat uit een (meewerkend) verpleegkundig zorgcoördinator, verpleegkundigen, verzorgenden, helpende en voedingsassistenten. De specialist ouderengeneeskundige en paramedische zorg wordt op locatie geboden via een samenwerking met Novicare. De werksfeer is informeel en plezierig. De lijnen zijn kort. We zijn een lerende organisatie met zelfstandige teams voor de cliëntenzorg.